Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Havre, engelsk, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Ukjent-96-24-16

Nr. År Trondheim
Fra Til
1 1813 72 0

Riksbankdaler (1813 – 1816)

Nr. År Trondheim
Fra Til
1 1814 96 0

Provianttakst

Ukjent-96-24-16

Nr. År Røros kobberverk
Fra Til
1 1813 80 3

Riksbankdaler (1813 – 1816)

Nr. År Røros kobberverk
Fra Til
1 1814 120 58

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.