Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Havre, hvit, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Kristiansand Moss V.g.
Fra Til Fra Til Fra Til
1 1722 1 5 1 4 1 10 1 5 1 7

Provianttakst

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Fritzøe
Fra Til
1 1744 1 48
2 1746 1 16

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.
V.g. – Vektet gjennomsnitt for alle steder hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.