Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Havre, norsk, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Ukjent-96-24-16

Nr. År Trondheim
Fra Til
1 1816 18 33

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Christiania Halden Moss Tønsberg V.g.
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 1713 1 0 1 18 1 12
2 1714 1 27 1 16 1 20
3 1719 1 72 1 76 1 75
4 1720 1 80 1 80
5 1722 1 15 1 16 1 15 1 16

Riksbankdaler (1813 – 1816)

Nr. År Trondheim
Fra Til
1 1815 16 64

Provianttakst

Ukjent-96-24-16

Nr. År Røros kobberverk
Fra Til
1 1813 44 60 46 48
2 1816 24 46

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Røros kobberverk
Fra Til
1 1737 1 46
2 1738 1 58
3 1739 1 44
4 1740 1 70
5 1741 2 35
6 1742 2 55
7 1743 1 72
8 1744 2 1
9 1745 1 65
10 1746 1 53
11 1747 1 64
12 1748 1 58
13 1749 2 27
14 1750 1 84
15 1751 1 82
16 1752 1 84
17 1753 1 66
18 1754 1 82
19 1755 1 78
20 1756 1 72
21 1757 2 26
22 1758 2 47
23 1760 2 2
24 1761 2 16
25 1762 2 38
26 1763 2 26
27 1764 2 2
28 1765 2 57
29 1766 2 83
30 1767 2 57
31 1768 2 26
32 1769 2 16
33 1770 2 16
34 1771 2 2
35 1772 3 12
36 1773 3 64
37 1774 2 36
38 1775 2 13
39 1776 2 19
40 1777 2 21
41 1778 2 12
42 1779 2 17
43 1780 2 58
44 1781 2 37
45 1782 2 78
46 1783 2 85
47 1784 2 80
48 1786 3 34
49 1787 2 69
50 1788 2 74
51 1789 3 15
52 1790 3 26
53 1791 2 78
54 1792 2 31
55 1793 2 39
56 1794 2 50
57 1795 2 78
58 1797 2 62
59 1798 2 46
60 1799 3 76
61 1800 3 53
62 1801 5 0
63 1802 3 70
64 1803 4 74
65 1804 4 73
66 1805 4 28
67 1806 4 73
68 1807 4 34
69 1808 4 84
70 1809 6 75
71 1810 8 81
72 1811 15 37
73 1812 29 65

Riksbankdaler (1813 – 1816)

Nr. År Røros kobberverk
Fra Til
1 1815 21 64

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.
V.g. – Vektet gjennomsnitt for alle steder hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.