Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Havre, sort, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Kristiansand Moss V.g.
Fra Til Fra Til Fra Til
1 1719 1 48 1 48
2 1722 84 68 72 75 77

Provianttakst

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Fritzøe
Fra Til
1 1744 1 24
2 1746 1 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.
V.g. – Vektet gjennomsnitt for alle steder hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.