Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Havregryn, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Kristiansand Risør V.g.
Fra Til Fra Til Fra Til
1 1755 2 24 2 24
2 1757 4 16 3 90 4 5
3 1758 5 49 5 49
4 1764 2 48 2 48
5 1765 4 0 4 0
6 1766 4 0 4 0

Provianttakst

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Fritzøe
Fra Til
1 1759 4 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.
V.g. – Vektet gjennomsnitt for alle steder hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.