Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Havremel, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Arendal Fredrikstad Kristiansand Risør Stavanger V.g.
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 1739 1 12 1 30 1 12 1 30
2 1743 3 12 3 12
3 1748 4 32 4 24 4 30
4 1760 1 48 1 48
5 1764 1 48 1 48

Provianttakst

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Røros kobberverk
Fra Til
1 1744 56

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.
V.g. – Vektet gjennomsnitt for alle steder hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.