Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Havremel, våger, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Ukjent-96-24-16

Nr. År Trondheim
Fra Til
1 1816 7 0

Provianttakst

Ukjent-96-24-16

Nr. År Røros kobberverk
Fra Til
1 1816 9 35

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Røros kobberverk
Fra Til
1 1738 58
2 1760 80
3 1773 1 34

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.