Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Havremel, irsk, sekker, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Kristiansand
Fra Til
1 1719 1 66

Provianttakst

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Røros kobberverk
Fra Til
1 1760 3 8
2 1761 2 54
3 1762 2 89
4 1763 3 62
5 1764 3 29
6 1765 3 67
7 1766 3 78
8 1767 3 78
9 1768 3 88
10 1769 3 52
11 1770 2 94
12 1773 4 72
13 1774 4 15
14 1776 3 36
15 1777 3 7
16 1778 3 83
17 1779 4 19
18 1780 3 63
19 1781 3 78
20 1782 4 8
21 1783 4 19
22 1784 4 23
23 1785 4 39
24 1786 4 10
25 1787 4 46
26 1788 4 48
27 1789 4 39
28 1790 4 44
29 1791 4 62
30 1792 4 73
31 1793 4 76
32 1794 4 88
33 1795 4 77
34 1797 3 88
35 1798 3 90
36 1799 5 2
37 1800 5 23
38 1805 2 52
39 1807 2 12
40 1808 2 9

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.