Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Havremel, skotsk, sekker, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Kristiansand
Fra Til
1 1719 1 44
2 1720 2 0

Provianttakst

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Røros kobberverk
Fra Til
1 1761 2 52
2 1765 3 67
3 1767 3 67
4 1776 3 36
5 1777 2 82
6 1778 3 57
7 1779 4 8
8 1782 3 86
9 1783 3 89
10 1784 3 93
11 1785 4 21
12 1786 4 8
13 1787 4 29
14 1788 4 20
15 1789 4 39
16 1790 4 44
17 1791 4 46
18 1792 4 34
19 1793 4 50
20 1794 4 62
21 1795 4 50
22 1797 3 88
23 1798 3 64
24 1799 4 72
25 1800 5 23
26 1802 8 82
27 1805 2 52
28 1807 2 12
29 1808 2 9

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.