Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Humle, pund, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Stavanger
Fra Til
1 1759 20 81
2 1760 26 37
3 1761 20 16
4 1762 20 55
5 1763 20 83
6 1764 20 55
7 1765 23 84
8 1766 27 87

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.