Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Humle, skålpund, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Provianttakst

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Fritzøe
Fra Til
1 1744 20
2 1745 20
3 1746 21
4 1747 24
5 1748 24
6 1749 24
7 1750 24
8 1751 23
9 1752 20
10 1753 20
11 1754 26
12 1755 24
13 1757 20
14 1758 20
15 1759 18
16 1760 16

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.