Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Humle, skippund, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Risør Tønsberg V.g.
Fra Til Fra Til Fra Til
1 1719 22 42 42 56 38 10
2 1720 24 0 31 15 30 48
3 1739 26 48 26 48

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.
V.g. – Vektet gjennomsnitt for alle steder hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.