Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Humle, brunsviger, pund, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Ukjent-96-24-16

Nr. År Trondheim
Fra Til
1 1816 1 0

Provianttakst

Ukjent-96-24-16

Nr. År Røros kobberverk
Fra Til
1 1816 1 13

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.