Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Hvete, efterskreven, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Flekkefjord
Fra Til
1 1751 2 34
2 1752 2 73
3 1753 3 38
4 1754 3 0
5 1757 4 0
6 1758 4 64

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.