Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Hvete, raalandsk, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Provianttakst

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Fritzøe
Fra Til
1 1752 2 80
2 1753 2 80

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.