Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Hvetemel, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Halden Kristiansand Risør Stavanger Tønsberg V.g.
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 1719 1 48 1 48
2 1722 1 2 1 2
3 1739 5 48 5 48
4 1742 9 0 9 0
5 1748 8 48 8 48
6 1751 6 0 6 0
7 1753 8 0 8 0
8 1754 7 39 7 48 7 39 7 48
9 1755 8 0 8 0
10 1759 6 82 6 82
11 1760 10 0 6 11 6 40
12 1761 6 15 6 15
13 1762 6 53 6 53
14 1763 10 0 11 0 6 13 6 42 6 49
15 1764 5 0 6 29 12 0 6 76
16 1765 7 11 7 11
17 1766 10 59 6 94 8 27

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.
V.g. – Vektet gjennomsnitt for alle steder hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.