Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Hvetemel, engelsk, siktet, fjerdinger, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Kristiansand
Fra Til
1 1719 2 87
2 1720 1 48

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.