Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

IRON [JERN] - Iron (17 cities, magistrates’ reports) - N1_8, indeks, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Nasjonal
Fra Til
1 1832 29 48
2 1833 28 89
3 1834 27 99
4 1835 27 119
5 1836 28 100
6 1837 29 103
7 1838 29 23
8 1839 28 40
9 1840 27 101
10 1841 27 55
11 1842 26 34
12 1843 25 1
13 1844 22 98
14 1845 23 54
15 1846 24 108
16 1847 25 70
17 1848 25 94
18 1849 25 52
19 1850 25 9
20 1851 25 14
21 1852 24 61
22 1853 24 20
23 1854 25 38
24 1855 27 8
25 1856 29 72
26 1857 31 7
27 1858 28 95
28 1859 28 2
29 1860 26 103
30 1861 26 21
31 1862 25 39
32 1863 24 96
33 1864 25 59
34 1865 25 67
35 1866 25 22
36 1867 24 94
37 1868 23 116
38 1869 22 66
39 1870 21 117
40 1871 21 21

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.