Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

IRON [JERN] - Iron bars - N1_2, skippund, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Christiania
Fra Til
1 1825 11 42
2 1828 11 60
3 1829 11 0
4 1831 10 60
5 1835 9 0
6 1836 9 92
7 1838 9 18
8 1839 9 0
9 1840 9 39
10 1841 8 102
11 1842 8 55
12 1843 8 42
13 1844 7 5
14 1845 8 48
15 1846 9 60
16 1848 9 0
17 1856 9 60

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.