Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

IRON [JERN] - Iron bars - N1_4, skippund, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Christiania
Fra Til
1 1836 9 60
2 1837 9 94
3 1838 9 60
4 1839 9 44
5 1840 9 85
6 1841 8 66
7 1842 8 15
8 1843 7 98
9 1844 7 8
10 1845 7 54
11 1846 9 21
12 1847 8 88
13 1848 8 45
14 1849 8 3
15 1850 8 0
16 1851 8 0
17 1852 8 12
18 1853 7 57
19 1854 7 97
20 1855 9 58
21 1856 10 99
22 1862 8 60

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.