Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

IRON [JERN] - Iron bars - N1_5, skippund, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Stavanger
Fra Til
1 1825 15 0
2 1829 13 0
3 1830 13 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.