Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

IRON [JERN] - Iron bars - N1_6, skippund, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Fredrikshald
Fra Til
1 1825 12 0
2 1826 13 0
3 1827 12 98
4 1828 12 12
5 1829 12 45
6 1830 12 61

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.