Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

IRON [JERN] - Iron bars - N1_7, skippund, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Arendal
Fra Til
1 1826 12 93
2 1827 14 8
3 1828 14 21
4 1829 12 90
5 1830 12 100

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.