Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

IRON [JERN] - Iron bars import price - N1_18, kg, 100

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Nasjonal
Fra Til
1 1866 5 60
2 1867 3 76
3 1868 3 60
4 1869 3 75
5 1870 3 88
6 1871 4 2
7 1872 6 50
8 1873 6 43
9 1874 5 88
10 1875 5 30
11 1876 4 60

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.