Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

IRON [JERN] - Iron plates double - N1_3, box, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Christiania
Fra Til
1 1825 24 0
2 1829 25 0
3 1830 21 0
4 1831 18 60
5 1834 15 81
6 1836 18 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.