Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

IRON [JERN] - Iron plates import price - N1_19, kg, 100

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Nasjonal
Fra Til
1 1866 8 39
2 1867 8 15
3 1868 8 15
4 1869 5 72
5 1870 5 72
6 1871 5 72
7 1872 7 75
8 1873 7 72
9 1874 7 0
10 1875 6 70
11 1876 5 60

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.