Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

IRON [JERN] - Pig iron import price - N1_17, kg, 100

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Nasjonal
Fra Til
1 1866 1 72
2 1867 1 48
3 1868 1 34
4 1869 1 65
5 1870 1 72
6 1871 1 68
7 1872 2 47
8 1873 2 91
9 1874 2 58
10 1875 1 112
11 1876 1 60

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.