Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

IRON NAILS [SPIKER] - Nails 3 inches - N2_6, box, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Christiania
Fra Til
1 1836 10 98
2 1837 11 54
3 1838 10 60
4 1839 10 114
5 1840 11 14
6 1841 10 78
7 1842 10 42
8 1843 9 93
9 1844 8 101
10 1845 8 67
11 1846 9 29
12 1847 10 15
13 1848 10 60
14 1849 8 90
15 1851 9 90
16 1852 9 24
17 1853 9 27
18 1854 9 53

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.