Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

IRON NAILS [SPIKER] - Nails 3 inches Norwegian - N2_4, box, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Christiania
Fra Til
1 1846 9 60
2 1856 10 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.