Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

IRON NAILS [SPIKER] - Nails 3 inches Swedish - N2_2, box, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Christiania
Fra Til
1 1825 14 20
2 1826 14 0
3 1828 13 108
4 1829 13 46
5 1830 13 21
6 1831 12 19
7 1832 11 10
8 1833 10 89
9 1834 10 104
10 1835 11 20
11 1836 11 18
12 1837 12 71
13 1838 11 85
14 1839 12 13
15 1840 11 65
16 1841 10 96
17 1842 10 77
18 1843 10 4
19 1844 8 74
20 1845 8 63
21 1846 8 94
22 1847 9 115

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.