Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

IRON NAILS [SPIKER] - Nails 4 inches - N2_5, box, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Christiania
Fra Til
1 1836 8 107
2 1837 9 70
3 1838 9 36
4 1839 8 116
5 1840 8 117
6 1841 8 43
7 1842 8 2
8 1843 7 22
9 1844 6 48
10 1845 6 70
11 1846 7 38
12 1847 7 98
13 1848 7 98
14 1849 7 9
15 1850 7 24
16 1851 7 54
17 1852 7 24
18 1853 7 40
19 1854 7 46

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.