Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

IRON NAILS [SPIKER] - Nails 4 inches Norwegian - N2_3, box, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Christiania
Fra Til
1 1841 9 0
2 1842 9 0
3 1846 8 31
4 1856 10 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.