Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

IRON NAILS [SPIKER] - Nails 4 inches Swedish - N2_1, box, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Christiania
Fra Til
1 1825 10 59
2 1826 12 0
3 1828 10 108
4 1829 10 40
5 1830 10 10
6 1831 9 19
7 1832 8 97
8 1833 8 82
9 1834 8 104
10 1835 8 91
11 1836 8 70
12 1837 9 56
13 1838 9 4
14 1839 9 3
15 1840 8 115
16 1841 8 43
17 1842 7 119
18 1843 7 16
19 1844 6 32
20 1845 6 82
21 1846 7 41
22 1847 7 100
23 1848 8 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.