Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Jern, diverse sorter, pund, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Larvik og Sandefjord
Fra Til
1 1736 6
2 1737 6
3 1738 6
4 1739 6
5 1740 6
6 1741 6
7 1742 6
8 1743 6
9 1744 6
10 1745 6
11 1746 6
12 1747 6
13 1748 6
14 1749 6
15 1750 6
16 1751 6
17 1752 6
18 1753 6
19 1754 6
20 1755 6
21 1756 6
22 1757 6
23 1758 6
24 1759 6
25 1760 6
26 1761 6
27 1762 6
28 1763 6
29 1764 6
30 1765 6
31 1766 6

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.