Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Jern, diverse støpejern, skippund, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Larvik og Sandefjord
Fra Til
1 1736 4 84
2 1737 6 48
3 1738 6 40
4 1739 6 48
5 1740 6 48
6 1741 6 48
7 1742 6 48
8 1743 6 48
9 1744 6 48
10 1745 6 48
11 1746 6 48
12 1747 6 48
13 1748 6 48
14 1749 6 48
15 1750 5 91
16 1751 6 48
17 1752 6 48
18 1753 6 59
19 1754 7 0
20 1755 7 21
21 1756 8 0
22 1757 8 0
23 1758 8 0
24 1759 8 0
25 1760 8 0
26 1761 8 0
27 1762 8 0
28 1763 8 0
29 1764 8 0
30 1765 8 6 8 18
31 1766 9 0 10 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.