Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Jern, jerngryter, pund, 100

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Larvik og Sandefjord Stavanger V.g.
Fra Til Fra Til Fra Til
1 1736 5 20 5 20
2 1737 5 20 5 20
3 1738 5 20 5 20
4 1739 5 20 5 20
5 1740 5 20 5 20
6 1741 5 20 5 20
7 1742 5 20 5 20
8 1743 5 20 5 20
9 1744 5 20 5 20
10 1745 5 20 5 20
11 1746 5 20 5 20
12 1747 5 20 5 20
13 1748 5 20 5 20
14 1749 5 20 5 20
15 1750 5 20 5 20
16 1751 5 20 5 20
17 1752 5 20 5 20
18 1753 5 20 5 20
19 1754 5 20 5 20
20 1755 5 20 5 20
21 1756 5 20 5 20
22 1757 5 20 5 20
23 1758 5 20 5 20
24 1759 5 20 4 48 4 84
25 1760 5 20 4 0 4 66
26 1761 5 20 4 14 4 65
27 1762 5 20 4 4 4 60
28 1763 5 20 4 8 4 59
29 1764 5 20 4 0 4 77
30 1765 5 20 4 11 4 67
31 1766 5 20 4 4 4 63

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.
V.g. – Vektet gjennomsnitt for alle steder hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.