Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Jern, stangjern, efterskreven, skippund, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Flekkefjord
Fra Til
1 1751 10 0
2 1752 10 49
3 1753 11 80 12 64
4 1754 10 73 11 73

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.