Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Jern, stangjern, smidd, skippund, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Langesund
Fra Til
1 1736 10 0
2 1737 9 74
3 1738 9 64
4 1739 9 52

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.