Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Jern, stangjern, svensk, skippund, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Christiania Halden Kristiansand V.g.
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 1719 10 47 10 47
2 1736 8 0 8 0
3 1737 7 44 7 46 7 44 7 46
4 1738 7 36 7 36
5 1739 7 0 7 0
6 1740 7 45 7 45
7 1741 7 48 7 48
8 1742 7 92 7 92
9 1743 7 48 7 48
10 1744 7 39 7 39
11 1745 7 40 7 40
12 1746 7 40 7 40
13 1747 7 4 7 4
14 1748 6 84 6 84
15 1749 7 36 7 36
16 1750 5 48 6 0 5 48 6 0
17 1751 5 48 6 0 7 41 7 55 7 0 7 21
18 1752 6 48 7 0 7 92 7 81 7 85
19 1753 8 39 9 0 8 0 8 13 8 32
20 1754 8 0 8 0
21 1755 7 72 7 72
22 1756 7 72 7 72
23 1757 7 72 7 72
24 1758 7 65 7 78 7 65 7 78
25 1759 7 72 7 72
26 1760 8 61 8 70 8 61 8 70
27 1761 10 58 10 63 10 58 10 63
28 1762 10 10 10 63 10 10 10 63
29 1763 9 87 10 51 9 87 10 51
30 1764 9 81 10 43 9 81 10 43
31 1765 9 48 10 43 9 48 10 43
32 1766 8 89 10 0 8 89 10 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.
V.g. – Vektet gjennomsnitt for alle steder hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.