Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Jern, svensk, skippund, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Christiania
Fra Til
1 1737 6 0 7 0
2 1738 6 0 7 0
3 1739 6 0 7 0
4 1740 6 0 7 0
5 1741 6 0 7 0
6 1742 6 0 7 0
7 1743 5 79 6 20
8 1744 5 83 6 32
9 1745 5 72 6 20
10 1746 5 72 6 10
11 1747 6 73 7 17
12 1748 5 33 5 87
13 1749 5 46 6 9
14 1750 5 48 6 0
15 1751 5 48 6 0
16 1752 6 78 7 35
17 1754 8 16 8 91
18 1755 8 20 9 0
19 1757 8 0 9 0
20 1758 8 0 9 16
21 1759 8 0 9 0
22 1760 8 0 9 0
23 1761 8 0 9 0
24 1762 8 0 9 0
25 1763 8 0 9 0
26 1764 8 0 9 0
27 1765 8 0 9 0
28 1766 8 0 9 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.