Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kjøtt, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Arendal Holmestrand Larvik og Sandefjord Mandal Tønsberg V.g.
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 1719 8 0 8 0
2 1720 5 33 5 33
3 1737 2 56 3 0 2 74
4 1738 3 0 2 91 2 92
5 1739 4 12 4 12
6 1740 4 0 5 0 4 0 5 0 4 52 4 41 4 62
7 1741 5 0 5 0
8 1743 4 16 4 16
9 1744 4 27 4 27
10 1745 4 46 4 46
11 1746 4 89 4 89
12 1747 4 90 4 90
13 1748 5 48 5 48
14 1749 5 58 5 58
15 1750 4 80 4 86 4 80 4 86
16 1752 4 0 5 0 4 0 5 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.
V.g. – Vektet gjennomsnitt for alle steder hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.