Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kjøtt, får, røkt, lispund, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Flekkefjord
Fra Til
1 1736 32
2 1737 32
3 1738 26
4 1739 28
5 1740 32
6 1741 29
7 1742 28
8 1743 30
9 1744 39
10 1745 35
11 1746 29
12 1747 32
13 1748 39
14 1749 32
15 1750 32
16 1751 32
17 1752 31
18 1753 31
19 1754 32
20 1755 32
21 1757 32

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.