Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kjøtt, får, røkt, efterskreven, lispund, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Flekkefjord
Fra Til
1 1751 37 38
2 1752 32
3 1753 32
4 1754 32

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.