Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kjøtt, røkt, bismerpund, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Kristiansand
Fra Til
1 1757 37
2 1758 40

Provianttakst

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Fritzøe
Fra Til
1 1746 72
2 1747 72
3 1748 53
4 1749 24
5 1750 24

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.