Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kjøtt, røkt, lispund, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Flekkefjord Stavanger V.g.
Fra Til Fra Til Fra Til
1 1742 24 24
2 1752 24 24
3 1759 34 34
4 1760 32 32
5 1761 33 33
6 1762 32 32
7 1763 32 32
8 1764 37 37
9 1765 40 40
10 1766 48 48

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.
V.g. – Vektet gjennomsnitt for alle steder hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.