Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kjøtt, saltet, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Arendal Fredrikstad Holmestrand Kragerø Kristiansand Mandal Risør Stavanger V.g.
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 1719 4 48 4 0 4 24
2 1736 4 0 5 0 4 0 3 0 3 24 3 56 3 67
3 1737 4 0 4 83 4 0 3 37 3 89 4 27
4 1738 3 48 4 0 4 0 5 0 4 0 3 93 4 48
5 1739 3 0 8 0 4 0 4 32
6 1740 4 0 4 0 4 60 4 0 4 0 4 48
7 1741 4 72 5 37 5 24 4 88 5 33
8 1742 6 0 6 0
9 1743 6 0 7 0 6 9
10 1744 6 0 6 0
11 1745 5 86 6 0 5 86 6 0
12 1746 7 0 7 0
13 1747 7 0 7 0
14 1748 6 84 7 0 6 84 7 0
15 1749 6 88 7 0 6 88 7 0
16 1750 7 0 7 0
17 1751 7 0 4 39 5 0 5 36 5 72
18 1752 7 0 4 27 5 0 4 85 5 43
19 1753 7 0 4 0 5 0 5 27 5 82
20 1754 7 0 4 68 5 0 4 88 5 17
21 1755 7 0 5 14 5 54
22 1757 7 0 4 48 5 29 5 90 5 17 5 43
23 1758 7 0 5 52 6 0 6 41 5 75 5 91
24 1759 6 79 4 5 5 66
25 1760 7 0 4 0 5 48
26 1761 7 16 4 0 6 4
27 1762 6 82 4 3 5 70
28 1763 6 29 4 5 5 57
29 1764 8 0 7 6 4 57 5 93
30 1765 7 0 4 72 6 12
31 1766 7 0 5 0 6 62

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.
V.g. – Vektet gjennomsnitt for alle steder hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.