Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kjøtt, tørket, bismerpund, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Moss
Fra Til
1 1714 67
2 1719 78
3 1720 73
4 1722 67 74
5 1727 1 44 1 45
6 1728 88
7 1736 35
8 1737 37

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.