Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kjøtt, tørket, lispund, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Mandal Risør V.g.
Fra Til Fra Til Fra Til
1 1736 32 32
2 1739 48 48
3 1740 72 72
4 1743 48 48

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.
V.g. – Vektet gjennomsnitt for alle steder hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.