Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Klippfisk, skippund, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Stavanger
Fra Til
1 1759 4 48
2 1760 5 4
3 1761 5 3
4 1762 5 69
5 1763 5 60
6 1764 6 4
7 1765 7 26
8 1766 7 88

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.