Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Korn, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Flekkefjord Mandal V.g.
Fra Til Fra Til Fra Til
1 1749 2 48 2 48
2 1750 1 48 1 48
3 1752 1 72 1 72

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.
V.g. – Vektet gjennomsnitt for alle steder hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.